Sikkerhetsløsninger:

Vi leverer sikkerhet i flere lag. Endepunktssikring, sikring av servere- og infrastruktur samt sikring på tjenestenivå.

«UTM brannmurer» («Unified Threat Management») har omfattende funksjoner for sikkerhet samlet i en felles løsning. Med stadige endringer i trusselbildet og måten vi kommuniserer på kreves det funksjoner og teknologi som oppdateres automatisk.

Vi drifter et stort antall brannmurer der administrasjon og teknisk overvåkning skjer fra vårt driftssenter. For større kunder med avdelinger på forskjellige lokasjoner har vi etablert sikker tilkobling mellom avdelinger.

Vi leverer:

  •  UTM brannmurer med moderne teknologi og funksjonalitet.
  •  Prosjektering og implementering.
  •  Etablering og oppsett av sikker tilkobling mellom fysiske lokasjoner («Site-to-site VPN»)
  •  Konfigurasjon og oppsett for sikker tilkobling (VPN) med bred klientstøtte.
  •  Teknisk overvåkning og drift.

Support og støtte for sikker tilkobling (VPN) fra følgende klienter og operativsystem:

  • Android-baserte telefoner og nettbrett.
  • Datamaskiner, telefoner og nettbrett fra Apple. MAC OS X samt iPhone og iPad med IOS.
  • Datamaskiner med Microsoft Windows eller Linux operativsystem.