Vestpro AS, Salhusvegen 55, 5131 Nyborg
✉  E-post : bedrift@vestpro.no
☏  Telefon: 90042669/92697390

Reparasjon og service: I tillegg til jevnlig vedlikehold utfører vi reparasjon, service og oppgradering på datamaskiner og servere. Utføres primært på stedet hos kunde men kan utføres hos Vestpro i den grad det faller naturlig og er mest hensiktsmessig. Vi kommer fort med vurdering og anbefaling. Vi har omfattende erfaring med service og reparasjoner.

Vi utfører:

  • Avansert dataredning fra serversystemer med RAID.
  • Avansert gjenoppretting og rekonstruksjon av data som er slettet.
  • Dataredning fra havarerte datamaskiner og harddisker.
  • Dokumentasjon med service- og skaderapport (f.eks. til forsikringsselskap)
  • Fjerning av virus og uønsket programvare.
  • Flytting av programvare, data og tjenester når utstyr byttes ut.
  • Reparasjon og oppgradering av datamaskiner og servere.
  • Reparasjon, oppgradering og installasjon av operativsystem og programvare.
  • Rådgiving ifbm datasikkerhet og datasikring.
  • Sikker destruksjon av lagringsmedia og data på gammelt utstyr som kastes.